Hiển thị một kết quả duy nhất

5,500,000 
4,700,000 
1,700,000 
2,150,000 
2,650,000 
3,700,000 
3,800,000 
0947 223 000