Cỏ Nhật

Liên hệ

Cây Cỏ Nhật – có tên khoa học Blyxa Japonica

–          Vị trí: trung cảnh hoặc tiền cảnh

–          Màu sắc: xanh

–          Mức độ: dễ trồng

–          Tăng trưởng: rất nhanh

–          Nhu cầu ánh sáng: Cao

–          Loại: đẻ tự tách rễ

–          Chiều cao trong hồ:

–          Trồng cạn: không thể

–          Độ khó : trung bình

–          Nhiệt độ: 18-28 độ

–          Cấu trúc cây : thân dài

–          Chiều cao : 5-15cm

–          Chiều rộng : 5-8 cm

Support
0947 223 000