Dương Xỉ Châu Phi Mini

Liên hệ

 • Tên: Dương xỉ châu phi mini
 • Độ khó: Khó
 • Họ: Lomariopsidaceae
 • Chi: Bolbitis
 • Vùng: Châu Phi
 • Ánh sáng: Thấp
 • Nhiệt độ: 20-28 °C
 • Độ cứng: Rất mềm – trung bình
 • Độ pH: 5-7
 • Cấu trúc cây: Thân rễ (Rhizome)
 • Chiều cao: 15-40 cm
 • Chiều rộng: 15-25+ cm
 • Tốc độ phát triển: Trung bình
 • Mọc trên cạn: Có thể
 • Cách trồng: Dùng keo thủy sinh hoặc cước buộc lên giá thể đá hoặc lũa.
Support
0947 223 000