Hồng Ba Tiêu

15,000  10,000 

Hồng Ba Tiêu (Lobelia cardinalis)

  • Tên thường gọi: Cardinal Flower
  • Tên khoa học: Lobelia cardinalis
  • Loại cây: Cắt cắm
  • Nhiệt độ: 5 – 26 C
  • PH: 6 – 8
  • Ánh sáng: Rất cao
  • Tốc độ phát triển: Chậm
  • Độ khó: Khó
  • Nguồn gốc: Bắc Mỹ
  • Vị trí trong bể: Tiền hoặc trung cảnh
Support
0947 223 000