Rau Má Hương

50,000  40,000 

Họ: Scrophulariaceae
Kích thước: cao 2-5 cm, rộng 1-2 cm
Ánh Sáng: cao
Điều kiện nước: 68-82 º F, KH 0-10, pH 5-7
Vị trí: Tiền cảnh
Mức độ chăm sóc: Trung bình
Màu sắc: Xanh
Support
0947 223 000