Thanh Hồng Điệp (Sunset)

15,000  10,000 

Thanh Hồng Điệp (Sunset)
– Cây trồng hậu cảnh
– Ánh sáng: Trung Bình/ Cao
– Nhiệt độ: 18-32 độ C
– Co2: Thấp
– Dinh dưỡng: Trung bình
– Tốc độ phát triển nhanh

Support
0947 223 000