Lũa san đá cành (kg)

100,000 

Phù hợp để tạo các bố cục nature, Rừng.

Nhiều kích thước, hình dáng tự nhiên.

Support
0947 223 000