Phân Nước Tổng Hợp Premium Fertilizer (230ml)

100,000 

Phân nước tổng hợp Premium Fertilizer

Dung tích: 230ml

Chuyên dùng cho hồ Rêu, Ráy, Dương xỉ, Bucep bao gồm đầy đủ dinh dưỡng đa vi lượng thiết yếu (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, S, Zn, B, Cu, Ni, Mo, Cl, Na, Co…) cho cây thủy sinh cần ít ánh sáng và dinh dưỡng vừa phải.

còn 4 hàng

Support
0947 223 000