Sứ Trụ Vàng (1 lít/500g)

70,000 

  • Loại sứ cao cấp
  • Có dạng hình trụ
  • Phù hợp cho các hệ thống lọc
  • Làm chỗ cư trú cho vi sinh
Support
0947 223 000