Sunsun ADE-500C

400,000 

  • Model: Sunsun ADE-500C
  • Công suất tiêu thụ điện: 24W
  • Nhiệt độ màu: 7500 K
  • Kích thước đèn: 510 x 63 x 15 mm
  • Kích thước bể phù hợp: 58cm~75cm
  • Là mẫu đèn thích hợp chơi thủy sinh.
Support
0947 223 000