Sunsun ADE-700C

550,000 

  • Model: Sunsun ADE-700C
  • Công suất tiêu thụ điện: 26W
  • Nhiệt độ màu: 7500 K
  • Kích thước đèn: 715 x 63 x 15 mm
  • Kích thước bể phù hợp: 78cm~95cm
  • Là mẫu đèn thích hợp chơi thủy sinh.
Support
0947 223 000