Sunsun ADE-300C

320,000 

  • Model:  Sunsun ADE-300C
  • Công suất tiêu thụ điện: 14W
  • Nhiệt độ màu: 7500 K
  • Kích thước đèn: 310 x 63 x 15 mm
  • Kích thước bể phù hợp: 38cm – 55cm
  • Là mẫu đèn thích hợp chơi thủy sinh.
Support
0947 223 000