Vật liệu lọc AC 3D Filter Medium

180,000 

  • AC 3D Filter Medium
  • Diện tích bề mặt lớn, độ rỗng cao tạo môi trường thuận lợi vho vi sinh trú ngụ và phát triển
  • Giảm Amoniac, Nitrit một cách dễ dàng
  • Ổn định các thông số của nước
  • Giúp bể cá chịu tải (thả lượng cá lớn) khi cần thiết
  • Có thể rửa để tái sử dụng
  • Thích hợp cho nước ngọt và nước mặn, môi trường ao hồ

còn 19 hàng

Support
0947 223 000